پس از نصب دقیق آقای چوب به شما مشتری عزیز یک سال گارانتی میدهد و چانچه به هر دلیلی کابینت شما دچار عیب و ایراد شد به طور رایگان در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن ایراد اقدام نماید برای اظلاعات بیشتر لطفا وارد صفحه شوید.